Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2020

emptywardrobe
3161 c9cc 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialekkaprzesada lekkaprzesada
emptywardrobe
Pierdolę to wszystko" - mówiła często, lecz niczego nie pierdoliła i wszystkim się przejmowała. Wniosek: ludzi nie należy oceniać po tym, co mówią. Bomby pod ten cały pierdolony świat podkładają małomówni
— W. Borzestowski
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoe
8223 ef90 390

Twin Peaks

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viacheri cheri
emptywardrobe
8188 7d15 390
Reposted fromsunkwiatek sunkwiatek viatobecontinued tobecontinued
emptywardrobe
emptywardrobe
9361 833f 390
Reposted fromexistential existential viacheri cheri
emptywardrobe
9569 5625 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viatobecontinued tobecontinued
emptywardrobe
To jest wieczór na piosenkę - pomyślał Włóczykij. - Na nową piosenkę,
która składać się będzie w jednej części z nadziei, w dwóch z wiosennej
tęsknoty i której resztę stanowić będzie niewypowiedziany zachwyt, że mogę
wędrować, że mogę być sam i że jest mi z sobą dobrze.
— Tove Jansson
Reposted frompesy pesy vialekkaprzesada lekkaprzesada
emptywardrobe
Chodźmy się kochać, mówisz, a ja nie muszę nigdzie iść, bo kocham Cię tu i teraz.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromxalchemic xalchemic viamilostki milostki
emptywardrobe
0890 14b8 390
emptywardrobe
8188 7d15 390
Reposted fromsunkwiatek sunkwiatek viasternenglueck sternenglueck
emptywardrobe

May 18 2020

emptywardrobe
Nie da się przyśpieszyć biegu rzeki lub wschodu słońca ani sprawić, aby drzewa rosły szybciej niż rosną. Wszystko wydarza się wtedy, gdy jest na to gotowe.
— Dennis Genpo Merzel
Reposted fromxalchemic xalchemic via48hrs 48hrs
emptywardrobe
Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic via48hrs 48hrs
emptywardrobe
Myślę, że to ważne: uświadomić sobie, że możesz za czymś tęsknić  i jednocześnie wcale nie chcieć tego  z powrotem.
— Paulo Coelho
emptywardrobe
Można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromblackismycolour blackismycolour via48hrs 48hrs
emptywardrobe
Każdy raz w życiu trafia na taki etap, z którego ani nie może się wycofać, ani pójść dalej. Przynajmniej przez jakiś czas.
— Mag­da­ Knedler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via48hrs 48hrs
emptywardrobe
Kiedy człowiek czuje, że potrzeba mu czegoś więcej, wtedy zaczynają się kłopoty.
— Charles Bukowski "Fragmenty winem poplamionego notatnika. Zebrane po raz pierwszy opowiadania, eseje i felietony z lat 1944-1990"
Reposted fromechoecho echoecho via48hrs 48hrs
emptywardrobe
4424 9222 390
Reposted fromFluffyou Fluffyou viapchamtensyf pchamtensyf
emptywardrobe
5333 0236 390
Reposted fromkarahippie karahippie viapchamtensyf pchamtensyf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...