Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

emptywardrobe
Reposted fromshakeme shakeme
emptywardrobe
Reposted fromshakeme shakeme
emptywardrobe
2129 6c5c 390
Reposted fromczajnikq czajnikq vialissie lissie
emptywardrobe
Zawsze jesteśmy wierni jakiejś miłości i dlatego omijają nas inne.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapuremindx puremindx
emptywardrobe
9557 d4dc 390
Reposted fromonlyman onlyman viapuremindx puremindx
emptywardrobe
emptywardrobe
Kiedyś, jeszcze jako dziecko zapytałem ją, jak jest w piekle. Matka odpowiedziała mi wtedy zadziwiająco pewnie, jakby już tam była, jakby to była autopsja, a nie wyobrażenie: 

- Synku, w piekle na powitanie pokazują ci wszystkie twoje niewykorzystane szanse, pokazują, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś we właściwym czasie wybrał właściwe wyjście. A potem pokazują ci wszystkie te chwile szczęścia, które straciłeś (...) pokazuje się w piekle, co mogliby w życiu osiągnąć... 

- A potem? Mamusiu, co się dzieje potem, kiedy już to wszystko pokażą?

- Potem, synku, zostawiają cię samego z twoimi wyrzutami sumienia. Na całą wieczność. Nie ma już nic ani nikogo. Tylko ty i twoje wyrzuty sumienia.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromMissAgness MissAgness viapuremindx puremindx

17horror:

When you realise that you have to grow up

Reposted fromtosiaa tosiaa viapuremindx puremindx
emptywardrobe
emptywardrobe
1603 07dc 390
Reposted fromseaweed seaweed viapuremindx puremindx
emptywardrobe
2942 f6af 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viapuremindx puremindx
emptywardrobe
8162 0912 390
Wiesław Myśliwski "Ucho igielne"
Reposted fromPoranny Poranny viablackmoth7 blackmoth7
emptywardrobe
1305 be52 390
Reposted fromfantik fantik viazapominanie zapominanie
emptywardrobe

October 24 2018

emptywardrobe
8709 a217 390
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer
emptywardrobe
4187 d831 390
Reposted fromursa-major ursa-major viamothsdevourer mothsdevourer

October 22 2018

4590 9f0c 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viatobecontinued tobecontinued

October 21 2018

emptywardrobe
8359 a994 390
Reposted fromtwice twice viamefir mefir
emptywardrobe
6429 5d4c 390
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl