Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2018

8189 2550 390

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan viauaremyheaven uaremyheaven
emptywardrobe
9803 a844 390
Reposted fromdontbemad dontbemad vianoticeable noticeable

October 14 2018

emptywardrobe

antikythera-astronomy:

A crescent Moon being photobombed by a crescent Venus

(Image by Pál Váradi Nagy)

Reposted fromhairinmy hairinmy vialekkaprzesada lekkaprzesada
emptywardrobe
8159 0894 390
Reposted frompszpsz pszpsz viamentality mentality
3853 4142 390

hoodvale:

This post always slaps me in the face

Reposted fromjaimemurrays jaimemurrays viamentality mentality

October 10 2018

emptywardrobe
Niechaj tam deszcz pada ulewny i huczy burza ognista – nic to. Nieraz i
w dzień słotny jakaś mała, cicha radość opanować może człowieka i
uszczęśliwić tak, że ze szczęściem swym ucieka od ludzi. Wtedy
przystaje i patrzy przed siebie, raz po raz z cicha się śmieje i rozgląda się
dokoła. O czym właściwie myśli?
— Hamsun, Pan
Reposted bycytatyohmydeersansespoir

August 01 2018

emptywardrobe
W życiu może zdarzyć się wszystko, a zwłaszcza nic.
— Michel Houellebecq
Reposted fromBotwinka Botwinka viaheartmuscle heartmuscle
emptywardrobe
7364 c4d5 390
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
Reposted frominfinitearms infinitearms viaSmerfMaruda SmerfMaruda
emptywardrobe
6701 7375 390
Reposted fromdelain delain viaheartmuscle heartmuscle
emptywardrobe
0118 1f2d 390
emptywardrobe
9286 c86c 390
Reposted fromkrzysk krzysk vianoticeable noticeable
emptywardrobe
Reposted fromFlau Flau viaheartmuscle heartmuscle
emptywardrobe
1447 7450 390
Reposted from4777727772 4777727772 vialekkaprzesada lekkaprzesada
emptywardrobe
1406 3b76 390
Reposted from4777727772 4777727772 vialekkaprzesada lekkaprzesada
emptywardrobe
emptywardrobe
emptywardrobe
emptywardrobe
6136 f112 390
Reposted fromverronique verronique viatobecontinued tobecontinued
emptywardrobe
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued
emptywardrobe
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl